A Calendar of Affects

"A Calendar of Affects"  מבוסס על המתח בין זמן טבעי וזמן מלאכותי ובוחן את האינטראקציה בין זמן ובין תחושות, סביבות ופעילויות. המטרה שלי היתה לעצב שעונים שמשקפים בצורה מורכבת ומדויקת יותר את האופן שבו אנחנו חווים את חלוף הזמן, ולשלב את השעונים באובייקטים שכבר מצויים בסביבה שלנו ושקשורים לחוויית הזמן שלנו. במסגרת הפרויקט עיצבתי ארבעה אובייקטים,שכל אחד מהם מתאר יחידת זמן אחרתוביחד הם מתפקדים כמעין לוח שנה מרחבי.

הזמן כפי שאנחנו מכירים אותו הוא שילוב בין יסודות טבעיים, למשל תנועת כדור הארץ סביב השמש וסביב הציר של עצמו, ויסודות מלאכותיים ומעוצבים, כמו הסדר והאורך של חודשי השנה, או יחידת הזמן של השניה, שחוזרת על עצמה60 פעמים בדקה. התחלתי את המחקר שלי ממצוות השמיטה היהודית, שמצווה על הפסקת העבודה החקלאית למשך שנה מדי שבע שנים. באמצעות ההנחיה הזו נוצרת תחושה של מעגל זמן שאינו מתקיים באופן טבעי, כך שזהו אחד המקרים המוקדמים שבהם בני האדם עיצבו את הזמן. בשלב אחר בתהליך עסקתי בשעון השמש בתור המקור לצורניות של השעון האנלוגי המוכר לנו כיום,שהתנועה המתוארת בו היא מעגלית. הצורניות המעגלית של השעון, אם כך,מקורה בתנועה המעגלית של כדור הארץ, אבל תנועת הזמן והחוויה האנושית של הזמן מורכבות יותר. לדעתי, עיצוב השעונים השתמר והתקבע כי מרגיע אותנו לתפוס את הזמן כיסוד שחוזר על עצמו, זה עוזר לנו לשאת את המחשבה שהזמן חולף, שהחיים שלנו חולפים.

בניגוד לעיצוב המקובע של השעונים המוכרים לנו, האובייקטים שיצרתי מגלמים באופן חופשי וסובייקטיבי יותר את הזמן בתור נקודה, מעגל או לינאריות; היחידות הנמדדות כוללות עונות, פעימות לב ומשכים אקראיים ומשתנים; וחלוף הזמן מבוטא באמצעות מגוון חומרים וצורות. 

תמונות באיכות גבוהה להורדה

A Calendar of Affects from Naama on Vimeo.