Artificial Regality: Royal Green-Blue

"Royal Green-Blue" הוא פרויקט שצמח מתוך מחקר על צבע. במרוצת ההיסטוריה, הגוונים הכחולים והירוקים שויכו לאצולה ולמלוכה, מפני שהיה קשה מאוד למצוא אותם בצורתם הטבעית ולכן הייצור שלהם היה יקר במיוחד. את הפיגמנטים הפיקו ממתכות שנמצאות באדמה או מצמחים נדירים (הפרחים הכחולים שנפוצים בימינו הם מהונדסים, וממילא לא מכל צמח בעל צבע כחול או ירוק ניתן להפיק פיגמנט כזה). כיום, לעומת זאת, קל להפיק את הצבעים האלה וניתן למצוא אותם גם במוצרים זולים. כך, ברגע שההקשר של הייצור השתנה גם המעמד של הצבעים הללו אבד.

בפרויקט בחנתי את הסטטוס של הצבעים דרך הצבע טורקיז. הפקתי בעצמי צבע טורקיז, על ידי חימצון נחושת. את הצבע שהפקתי שילבתי בתוך אובייקטים קיימים בצבע דומה. בשילוב בין השניים, ניסיתי לבחון את הערך ההיסטורי של הצבע אל מול השימוש העכשווי בו ולהחזיר לו את היוקרה האבודה דרך חפצים חדשים ומעוצבים, כלומר בעלי ערך כספי במציאות העכשווית.