פסלוני הפרס עבור פרסי עיצוב ומגדר IGDA

עבוד (International Gender Design Network (iGDN