sidewalk

זהו פרויקט המאפשר אוריינטציה בסביבה עירונית ללא שימוש במפה או במערכת ניווט. מטרתו לאפשר שיטוט במרחב לא מוכר מבלי ללכת לאיבוד.
באמצעות הסימנים על הקרקע אפשר לזהות את המיקום בעיר ואת כיוון הצפון. בעת הצורך, ניתן לגשת לכל כספומט ולהדפיס הוראות הגעה ליעד המבוקש.
הפרויקט נעשה בשיתוף עם המעצבים פיונה מקללן ודניאל אנגסטרום.