שעון שמש (מלאכותית)

הפרויקט "שעון שמש (מלאכותית)" הוא שעון ביתי ,שמחקה את פעולתו של שעון השמש הקדום ומציג את הזמן החולף בעזרת תאורה מלאכותית פנימית המתחזה לאור שמש חיצוני .באמצעות המנגנון הפנימי של השעון ,תנועת המחוג מוצגת כצל המוטל על פני חזיתו העשויה זכוכית .הפרויקט משלב בין טכניקות מסורתיות לכלים עכשוויים ומשתעשע במיזוג בין שתי שיטות מנוגדות-לכאורה להצגת הזמן :אנלוגית ודיגיטלית.

הקולקציה "מלאכותי" עשויה בטכניקה ייחודית של חיקוי אבן, שאותה פיתחתי בעקבות שיטה מסורתית לחיקוי אבן שמקורה באיטליה. השיטה מבוססת על עבודת חיקוי סיזיפית של מאפיינים טבעיים, ובגרסתה המקורית שואפת להיות נאמנה ככל האפשר למאפייני האבנים שניתן למצוא בטבע. בסדרה "מלאכותי" בחרתי להיות נאמנה דווקא למאפיינים של המלאכה, ולא של הטבע, ולהבליט את המלאכותיות של התוצרים. אני מתחקה אחר המלאכה המסורתית, אך מנצלת את החופש שהיא מאפשרת לי ומייצרת באמצעותה אובייקטים שימושיים מאבנים בלתי אפשריות, כאלה שאינן יכולות להתקיים בטבע. כך מתאימה הסדרה את הטכניקה העתיקה לעידן העכשווי, שבו הטבעי והמציאותי עומדים בסימן שאלה.