High Contrast

אציג את הפרויקט "ירוק כחול מלכותי" כחלק פסטיבל העיצוב הקוריאני בתערוכה HIGH CONTRAST. התערוכה תציג תמונת מצב מגוונת של העיצוב העכשווי בישראל ע”י בחינת הקשר בין מאפייני העיצוב המקומי למציאות הישראלית היומיומית.

"חיים High contrast - מעצבים High contrast" , מדגיש איתי אהלי, אוצר התערוכה, ומסביר כי "אנו חיים במדינה צעירה עם היסטוריה של אלפי שנים, המאגדת בתוכה ערב רב של לאומים ועדות, דתות, תרבויות ומסורות שונות ומגוונות, המתקיימות זו לצד זו במציאות פוליטית מורכבת. עולם ניגודים עשיר זה, מתקיים בכל אספקט מחיי היום יום ומחלחל אל עולמו של המעצב הישראלי. העיצוב הישראלי משקף את המציאות והאופי הישראלים."