הרצאה

בסאגה

הזמינו אותי לדבר בפתיחת התערוכה "פרק בית" בסאגה סיפרתי על אחד הפרויקטים שלי, שבו אני מתחקה אחרי מעמדו האבוד של הצבע טורקיז.